GR20130327 punt 10: Secretariaat - Interlokale vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen - aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger

 De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2004 waarbij de oprichting en de overeenkomst van de ILV Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen goedgekeurd werd;

 

Gelet op de statuten van de ILV Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen in het bijzonder artikel 7 – samenstelling beheersorgaan;

 

Overwegende dat de stad Ninove samen met de gemeenten Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem deel uitmaken van de ILV Regio-Sportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen;

 

Overwegende dat het beheerscomité is samengesteld uit een afgevaardigde van elke participerende gemeente en de vertegenwoordiger van de gemeente in het beheerscomité steeds de schepen bevoegd voor sport moet zijn;

 

Overwegende dat elke gemeente eveneens een plaatsvervangende afgevaardigde aanstelt, lid van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat de leden van het beheerscomité benoemd worden voor de duur van een bestuursperiode van de gemeente;

 

Overwegende dat wegens de nieuwe bestuursperiode de mandaten van het beheerscomité van de ILV Regio-Sportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen dienen vernieuwd te worden;

 

Overwegende dat de algemene vergadering plaats vindt op dinsdag 27 maart 2013;

 

Overwegende dat de kandidaat voorzitter, -ondervoorzitter, -lasthebber, -volmacht houders van de ILV Regio-Sportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen opgevraagd worden;

 

Overwegende dat Ninove geen kandidaat meer is als beherende gemeente;

 

Gelet op de kandidatuur van Marc Torrekens als vertegenwoordiger in de interlokale vereniging;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Marc Torrekens: 19

 

Overwegende dat Marc Torrekens de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald;

 

Gelet op de kandidatuur van Joost Arents en Alain Triest als plaatsvervanger;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 19

Aantal uitgebrachte stemmen: 19

Aantal stemmen op naam van Alain Triest: 19

Aantal stemmen op naam van Joost Arents: /

 

Overwegende dat Alain Triest de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

De heer Marc Torrekens, schepen van sport, wordt aangesteld als afgevaardigde voor Ninove in het beheerscomité van de ILV Regio-Sportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 2

AlainTriest, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger.