GR20130311 punt 9: Intergemeentelijk samenwerkingsverband Ilva - Voordracht kandidaten raad van bestuur

De raad

 

Overwegende dat de stad is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Ilva;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Overwegende dat artikel 15 van de statuten bepaalt dat aan elke gemeente een aantal mandaten wordt toegekend op basis van zijn bevolkingsaantal, één per begonnen schijf van tienduizend inwoners;

 

Overwegende dat de stad Ninove 4 kandidaat-beheerders kan voordragen;

 

Gaat over tot geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

1e Kandidaat-beheerder:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Michel Casteur: 18

Aantal nee-stemmen: 13

Eén gemeenteraadslid neemt niet deel aan de geheime stemming.

 

2 Kandidaat-beheerder:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Jannick Violon: 18

Aantal nee-stemmen: 13

Eén gemeenteraadslid neemt niet deel aan de geheime stemming.

 

3e Kandidaat-beheerder:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Wouter Vande Winkel: 18

Aantal nee-stemmen: 13

Eén gemeenteraadslid neemt niet deel aan de geheime stemming.

 

4e Kandidaat-beheerder:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Freddy Van Eeckhout: 18

Aantal nee-stemmen: 13

Eén gemeenteraadslid neemt niet deel aan de geheime stemming.

 

Beslist,

 

 

 

Artikel 1

 

De volgende personen worden voorgedragen als kandidaat-beheerder:

- Michel Casteur

- Jannick Violon

- Wouter Vande Winkel

- Freddy Van Eeckhout.

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing zal in tweevoud worden opgestuurd aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband Ilva.