GR20130311 punt 5: Eedaflegging van twee gemeenteraadsleden

De raad

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 7,§3;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 maart 2013 houdende kennisneming van het ontslag van de raadsleden Renaat Raes en Gert Suys;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 maart 2013 houdende onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Veerle Vanderpoorten en de heer Gerd Rassaerts als gemeenteraadsleden;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

Mevrouw Veerle Vanderpoorten en de heer Gerd Rassaerts leggen in openbare vergadering van de gemeenteraad de eed "ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen" af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.