GR20130311 punt 3: Kennisneming van de afstand van mandaat

 De raad

 

Gelet op artikel 9 van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat verkozen gemeenteraadsleden en hun opvolgers afstand kunnen doen van hun mandaat;

 

Overwegende dat zij de stadssecretaris daarvan schriftelijk op de hoogte brengen en dat de afstand definitief wordt, zodra de gemeenteraad daarvan kennis heeft genomen;

 

Gelet op de brief van gemeenteraadslid Dirk Van Opdenbosch van 25 februari 2013 waarbij hij schriftelijk afstand doet van het mandaat van gemeenteraadslid als opvolger van een ontslagnemend gemeenteraadslid;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad neemt kennis van de afstand van mandaat van de heer Dirk Van Opdenbosch, opvolger van een ontslagnemend gemeenteraadslid.