GR20130311 punt 26: Logo Dender vzw - Wijziging van het besluit van de gemeenteraad van 31 januari 2013 - Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en van een kandidaat vertegenwoordiger voor de raad van bestuur

 De raad

 

Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2011 betreffende de toetreding tot het lokaal gezondheidsoverleg regio Aalst vzw en de goedkeuring van de statuten;

 

Gelet op de statuten van Logo Dender vzw (lokaal gezondheidsoverleg Dender vzw, voorheen lokaal gezondheidsoverleg regio Aalst vzw) die werden goedgekeurd op de statutaire algemene vergadering op 14 november 2012;

 

Overwegende dat de stad Ninove deel uitmaakt van de regio die Logo Dender vzw bestrijkt;

 

Overwegende dat het stadsbestuur Ninove deel uitmaakt van de algemene vergadering van Logo Dender vzw;

 

Gelet op de brief van Logo Dender vzw met de vraag om een kandidaat vertegenwoordiger aan te duiden voor de raad van bestuur van Logo Dender vzw;

 

Overwegende dat bij beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2013 de heer Rudy Corijn werd aangeduid als vertegenwoordiger van de algemene vergadering en kandidaat vertegenwoordiger voor de raad van bestuur van Logo Dender vzw;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Stadsafgevaardigde:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Corinne Vanbelle: 18

Aantal nee-stemmen: 13

Eén gemeenteraadslid heeft niet deelgenomen aan de geheime stemming.

 

Overwegende dat mevrouw Corinne Vanbelle de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Kandidaat vertegenwoordiger voor de raad van bestuur:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Tania De Jonge: 18

Aantal nee-stemmen: 13

Eén gemeenteraadslid heeft niet deelgenomen aan de geheime stemming.

 

Overwegende dat mevrouw Tania De Jonge de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

 

Beslist,

 

 

 

Artikel 1

 

Als vertegenwoordiger van de algemene vergadering van Logo Dender vzw wordt mevrouw Corinne Vanbelle aangeduid.

 

Artikel 2

 

Als kandidaat vertegenwoordiger voor de raad van bestuur van Logo Dender vzw wordt mevrouw Tania De Jonge aangeduid.

 

Artikel 3

 

De beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2013 waarbij Rudy Corijn werd aangesteld als vertegenwoordiger in de algemene vergadering en als lid van de raad van bestuur van Logo Dender vzw wordt ingetrokken.