GR20130311 punt 20: Aanduiding van plaatsvervanger voor de bijzondere algemene vergadering van Westlede op woensdag 20 maart 2013

 De raad,

 

Gelet op artikel 36 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten tot een afzonderlijke stemming moet worden overgegaan;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de intercommunale Westlede;

 

Overwegende dat de stad werd opgeroepen om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van de intercommunale Westlede op woensdag 20 maart 2013 om 18.00 uur;

 

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een bijzondere algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke bijzondere algemene vergadering;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Plaatsvervanger:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 31

Aantal uitgebrachte stemmen: 31

Aantal stemmen op naam van Corinne Vanbelle: 18

Aantal nee-stemmen: 13

Eén gemeenteraadslid heeft niet deelgenomen aan de geheime stemming.

 

Overwegende dat mevrouw Corinne Vanbelle de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

Beslist,

 

 

 

Artikel 1

 

Mevrouw Corinne Vanbelle wordt aangeduid als plaatsvervanger om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van Westlede op woensdag 20 maart 2013.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van deze beslissing zal worden toegestuurd aan de intercommunale Westlede Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.