GR20130311 punt 2: Kennisneming van het ontslag van twee gemeenteraadsleden

 De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 15;

 

Gelet op de brieven van 25 februari 2013 van de heren Renaat Raes en Gert Suys waarbij zij hun ontslag indienen als gemeenteraadslid;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad neemt kennis van het schriftelijk ontslag van de heren Renaat Raes en Gert Suys.