GR20130311 punt 1: kennisneming van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester

De raad

 

Gelet op het besluit van Geert Bourgeois, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, van 25 februari 2013 waarbij wordt meegedeeld dat de heer Michel Casteur benoemd werd tot burgemeester van de stad Ninove;

 

Gelet op de akte van eedaflegging van de heer Michel Casteur van 6 maart 2013;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

Enig artikel

 

Er wordt kennis genomen van het besluit van 25 februari 2013 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur houdende benoeming van de heer Michel Casteur als burgemeester van de stad Ninove en van de akte van eedaflegging van de burgemeester van 6 maart 2013.