GR20130131 Punt 38. Voorstel van raadslid Werner Somers tot verwijdering van de staatsieportretten van het vorstenpaar (datum van publicatie 21/02/2013)

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn voorstel vermeld:

 

“Overwegende dat er geen enkele verplichting bestaat om de staatsieportretten van de koning en de koningin op te hangen in de raadszaal of andere publieke toegankelijke ruimten van het stadhuis;

 

Overwegende dat de Vlaamse overheid thans de voogdij uitoefent over de gemeentebesturen en dat gemeenteraadsleden niet langer trouw moeten zweren aan de Belgische koning;

 

Overwegende dat de Belgische monarchen er steeds alles aan gedaan hebben om Vlaams zelfbestuur tegen te houden of af te remmen;

 

Overwegende dat koning Albert steevast partij kiest voor de Franstaligen en in zijn recente kersttoespraak een groot deel van de Vlaamse bevolking schoffeerde met weinig subtiele verwijzingen naar de jaren ’30;

 

Overwegende dat de koning een symbool van nationale verdeeldheid is geworden in plaats van een symbool van nationale eenheid;

 

Besluit,

 

met 11 ja-stemmen (Rudy Corijn, Rita Hellinckx, Georgette De Kegel, Willy De Groote, Guy D'haeseleer, Werner Somers, Veerle Vanderpoorten, Dirk Souffriau, Dirk Van Opdenbosch, Pascal Schietecat, Luc Roelandt)

16 nee-stemmen (Michel Casteur, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Antoine Callebaut, Alfons Schorreel, Jannick Violon, Greta De Troyer, Rita Bockstael, Corinne Vanbelle, Hans Van Der haegen, Katie Coppens, Wouter Vande Winkel, Dirk Vanderpoorten, Wim Wachtelaer, Luc D'herde)

 

 

Het voorstel van raadslid W. Somers om de staatsieportretten van het vorstenpaar uit de raadzaal en andere publiek toegankelijke ruimten van het stadhuis te verwijderen, wordt niet goedgekeurd.”


Contact informatie