GR20130131 Punt 30. Kennisname proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het vierde kwartaal 2012 en van het verslag bedoeld in artikel 165 en volgende van het gemeentedecreet (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op de artikelen 164 en volgende van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het vierde kwartaal 2012, opgesteld op 22 november 2012;

 

Gelet op het verslag over de uitstaande schuld, de evolutie van de budgetten en over de uitvoering van de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen;

 

Overwegende dat vermeld proces-verbaal geen aanleiding gaf tot opmerkingen;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

Er wordt kennisgenomen van het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het vierde kwartaal 2012, opgesteld op 22 november 2012 en van het verslag over de uitstaande schuld, de evolutie van de budgetten, de liquiditeitsprognose en over de uitvoering van de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen.


Contact informatie