GR20130131 Punt 28. Sport - Belgisch kampioenschap nieuwelingen Pollare 28 juli 2013 - toekennen éénmalige subsidie (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 september 2012 waarbij de principiële goedkeuring gegeven werd voor de kandidaatstelling van het Belgische kampioenschap nieuwelingen dames + heren 1ste jaars en 2de jaars te Pollare en de beslissing van een maximale financiële inbreng van € 8.000,00 exclusief BTW;

 

Overwegende dat de organisatie in samenwerking met de Sint-Kristoffelvrienden uit Pollare zal gebeuren;

 

Overwegende dat een delegatie van de Belgische Wielrijdersbond op 20 november 2012, in het bijzijn van een delegatie van het stadsbestuur (sportdienst), de korpschef van de lokale politie en de Sint-Kristoffelvrienden een eerste bespreking + parcoursverkenning heeft gehad;

 

Overwegende dat de delegatie van de Belgische Wielrijdersbond na de parcoursverkenning definitief beslist heeft tot toekenning van de organisatie aan de stad Ninove;

 

Overwegende dat de delegatie van de Belgische Wielrijdersbond ons mondeling meedeelde dat het aantal deelnemers respectievelijk voor de dames +/- 50, 1ste jaars +/- 150 en 2de jaar eveneens +/- 150 zullen zijn;

 

Overwegende dat het parcours naar veiligheid toe volledig verkeersvrij dient te zijn en alle invalswegen, centrale bermen en drempels dienen bezet te zijn met seingevers, dat aan de aankomstzone de gleuven en enkele kleine gaten in de betonweg dienen gedicht te worden;

 

Overwegende dat in zitting van de raad van 13 september 2012 beslist werd dat de maximale inbreng van de stad € 9.680,00 inclusief BTW zou bedragen;

 

Gelet op het nationale karakter en de uitstraling van een Belgisch kampioenschap wielrennen is het wenselijk om de inbreng van de stad te verhogen naar € 12.500,00 inclusief BTW;

 

Overwegende dat het insteekbedrag € 25.000,00 bedroeg en Sint-Kristoffelvrienden uit Pollare hiervan reeds 2 schijven van € 5.000,00 betaald hebben;

 

Overwegende dat in het budget 2013 een toelage van € 12.500 aan Sint-Kristoffelvrienden ingeschreven werd;

 

Gelet op artikel 156 van het gemeentedecreet;

 

Beslist,

 

 

met 29 ja-stemmen (Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Rita Hellinckx, Antoine Callebaut, Georgette De Kegel, Alfons Schorreel, Jannick Violon, Marc Torrekens, Guy D'haeseleer, Ivan Vonck, Werner Somers, Veerle Vanderpoorten, Dirk Souffriau, Octaaf Van Ongeval, Dirk Van Opdenbosch, Rita Bockstael, Corinne Vanbelle, Hans Van Der haegen, Katie Coppens, Wouter Vande Winkel, Pascal Schietecat, Arlette Dierickx, Dirk Vanderpoorten, Wim Wachtelaer, Luc D'herde, Luc Roelandt)

1 nee-stem (Greta De Troyer)

2 onthoudingen  (Rudy Corijn, Willy De Groote)

 

 

Artikel 1

 

De raad neemt kennis van de definitieve toekenning van het Belgisch kampioenschap voor nieuwelingen dames + heren te Pollare op 28 juli 2013 en gaat akkoord met een verhoging van de inbreng van de stad van € 9.680,00 naar € 12.500,00.

 

Artikel 2

 

De inbreng van € 12.500,00 van de stad zal als éénmalige toelage toegekend worden aan Sint-Kristoffelvrienden uit Pollare.


Contact informatie