GR20130131 Punt 25. Definitief voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 58 te Outer - Gunstig advies (datum van publicatie 21/02/2013)

 

 

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de artikelen 27, 28 en 29 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;

 

Gelet op de aanvraag van de heer Rik Van Herreweghen, Kerkstraat 186 te 9406 Outer tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 58 te 9406 Outer over een lengte van 88,06 meter;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2012 waarbij het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 58 te Outer voorlopig werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat van 12 november 2012 tot 27 november 2012 een openbaar onderzoek werd georganiseerd;

 

Gelet op het getuigschrift van ruchtbaarheid waaruit blijkt dat de wettelijke voorschriften betreffende dat openbaar onderzoek werden vervuld en dat het dossier met alle erbij horende stukken gedurende minstens 15 kalenderdagen ter inzage van het publiek werd gelegd;

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

 

Overwegende dat het aan te bevelen is het definitief voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 58 te Outer gunstig te adviseren;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het definitief voorstel tot het verplaatsen van voetweg 58 te Outer over een afstand van 88,06 meter wordt gunstig geadviseerd.

 

Artikel 2

 

Het dossier wordt voor verdere afhandeling samen met het gunstig advies van de gemeenteraad opgestuurd naar de provincie Oost-Vlaanderen.


Contact informatie