GR20130131 Punt 24. Denderwindeke - uitbreiding waterleidingsnet private verkaveling Rozelaarstraat/Linkebeek, 9400 Denderwindeke - goedkeuring (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening werd verzocht een ontwerp op te maken voor de uitbreiding van het waterleidingsnet naar aanleiding van een private verkaveling in de Rozelaarstraat/Linkebeek, 9400 Denderwindeke;

 

Gelet op de brief van 21 september 2012 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, waarbij een voorstel werd ingediend tot uitbreiding van het waterleidingsnet voor de private verkaveling in Rozelaarstraat/Linkebeek, Denderwindeke;

 

Overwegende dat deze aanpassingswerken, geraamd € 73.985,30, voor 100% ten laste vallen van de verkavelaar, nv Joost Danneels (immobiliënmaatschappij), Sint-Baafskerkstraat 1, 8200 Sint-Andries;

 

Overwegende dat de Stedelijke Brandweer Ninove op 4 december 2012 gunstig advies heeft verleend;

 

Beslist,

 

 

met 26 ja-stemmen (Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Tania De Jonge, Rudy Corijn, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Rita Hellinckx, Antoine Callebaut, Georgette De Kegel, Alfons Schorreel, Willy De Groote, Jannick Violon, Marc Torrekens, Ivan Vonck, Greta De Troyer, Dirk Souffriau, Octaaf Van Ongeval, Rita Bockstael, Corinne Vanbelle, Hans Van Der haegen, Katie Coppens, Wouter Vande Winkel, Arlette Dierickx, Dirk Vanderpoorten, Wim Wachtelaer, Luc D'herde)

6 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Veerle Vanderpoorten, Dirk Van Opdenbosch, Pascal Schietecat, Luc Roelandt)

 

 

Artikel 1

 

De uitbreiding van het waterleidingsnet voor de private verkaveling in de Rozelaarstraat/Linkebeek, 9400 Denderwindeke wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De uitbreidingskosten aan het waterleidingsnet, geraamd € 73.985,30, zijn volledig ten laste van de verkavelaar, nv Joost Danneels (immobiliënmaatschappij), Sint-Baafskerkstraat 1, 8200 Sint-Andries.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd naar de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.

 

 


Contact informatie