GR20130131 Punt 23. Nederhasselt - uitbreiding waterleidingsnet Groenstraat te 9400 Nederhasselt - goedkeuring (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, werd verzocht een ontwerp op te maken voor de uitbreiding van het waterleidingsnet naar aanleiding van een private verkaveling in de Groenstraat, 9400 Nederhasselt;

 

Gelet op de brief van 1 oktober 2012 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, waarbij een voorstel werd ingediend tot de uitbreiding van het waterleidingsnet voor de private verkaveling in de Groenstraat, 9400 Nederhasselt,

 

Overwegende dat deze aanpassingswerken, geraamd op € 12.794,60, voor 100% ten laste vallen van de verkavelaar, nv Fico (de heer Luc Sienaert), Wijgaardstraat 36, 9451 Haaltert;

 

Overwegende dat de Stedelijke Brandweer Ninove op 4 december 2012 gunstig advies heeft verleend;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De uitbreiding van het waterleidingsnet voor de private verkaveling in de Groenstraat, 9400 Nederhasselt, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De uitbreidingskosten aan het waterleidingsnet, geraamd € 12.794,60, zijn volledig ten laste van de verkavelaar.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd naar de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Koning Boudewijstraat 46, 9000 Gent.


Contact informatie