GR20130131 Punt 22. Nederhasselt - verbinden eindpunten naar aanleiding van uitbreiding waterleidingsnet verkaveling Groenstraat, Nederhasselt - goedkeuring (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, een verzoek ontving van nv Fico (de heer Luc Sienaert), Wijgaardstraat 36, 9451 Haaltert om een ontwerp op te maken voor het uitbreiden van het waterleidingsnet en dit voor het bevoorraden van een verkaveling in de Groenstraat te Nederhasselt;

 

Gelet op de brief van 1 oktober 2012 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Koning Boudewijstraat 46, 9000 Gent, waarbij wordt meegedeeld dat het omwille van bovenvermelde uitbreiding aangewezen is om de eindpunten in de Groenstraat te verbinden en dit omwille van capaciteits- en kwaliteitsredenen;

 

Overwegende dat deze werken geraamd worden op € 7.492,60 en kunnen gefinancierd worden met de beschikbare autonome investeringskredieten;

 

Overwegende dat het beschikbare saldo van de autonome investeringskredieten € 79. 313,46 bedraagt;

 

Gelet op het gunstig advies van 4 december 2012 van de Stedelijke Brandweer Ninove voor de goedkeuring van de uitbreiding van het waterleidingsnet;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het verbinden van de eindpunten naar aanleiding van een uitbreiding van het waterleidingsnet voor de bevoorrading van een private verkaveling in de Groenstraat te Nederhasselt wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Deze werken, geraamd op € 7.492,60, worden gefinancierd met de beschikbare investeringskredieten.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd naar de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.

 

 


Contact informatie