GR20130131 Punt 15. Intergem - algemene vergadering - donderdag 21 maart 2013 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Intergem;

 

Gelet op de uitnodiging van Intergem waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Intergem op donderdag 21 maart 2013 om 18 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Statutaire ontslagnemingen/benoemingen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van Intergem.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Intergem op donderdag 21 maart 2013 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Intergem Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.


Contact informatie