GR20130131 Punt 12. Solva - buitengewone algemene vergadering - dinsdag 19 februari 2013 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 21/02/2013)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Solva;

 

Gelet op de uitnodiging van Solva waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Solva op dinsdag 19 februari 2013 om 19 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Samenstellen van het bureau
  2. Aanpassen kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten
  3. Benoemen van de bestuurders op voordracht van de vennoten
  4. Aanvaarden AGB De Kluize (Oosterzele) als lid;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Solva.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van Solva op dinsdag 19 februari 2013 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

De verhoging van de aandelen van de stad Ninove van 3565 naar 3729 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 4

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Solva, Joseph Cardijnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere.


Contact informatie