GR20130131 AP1. Voorstel van de raadsleden Wouter Vande Winkel en Katie Coppens met betrekking tot de herinrichting van kruispunt Den Dollar(datum van publicatie 21/02/2013)

Volgende motivering wordt door de heer Wouter Vande Winkel en mevrouw Katie Coppens in hun voorstel vermeld:

 

“Momenteel is de herinrichting van kruispunt Den Dollar definitief van start gegaan. Gelet op de politieke situatie in Ninove dreigt de stad op aan aantal belangrijke punten geen invloed meer te kunnen uitoefenen op het project, terwijl dit nochtans zeer wenselijk is. Om deze redenen:

 

Gelet op de start van de werkzaamheden aan de herinrichting van kruispunt Den Dollar;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat  fietsers uit Appelterre-Eichem en Voorde (de deelgemeenten ten zuiden van het circulatiesysteem) het stadscentrum kunnen bereiken zonder de rotonde te moeten aandoen;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat  fietsers uit Outer, Aspelare en Nederhasselt (de deelgemeenten ten noorden van het circulatiesysteem) het stadscentrum kunnen bereiken zonder de rotonde te moeten aandoen;

 

Gelet op de bijzonder hoge densiteit van het verkeer op het circulatiesysteem;

 

Gelet op het feit dat tijdens de studiefase ernstig overwogen werd een fietstunnel aan te leggen van de Outerstraat tot Preulegem;

 

Overwegende dat een extra koker parallel met de spoorweg technisch en financieel minder ingrijpend is dan een fietstunnel van een dergelijke lengte;

 

Gelet op de mogelijke filevorming in de Outerstraat die uit de simulatie van het ontwerp bleek;

 

Gelet op de huidige problemen voor het verkeer uit de Bovenhoekstraat om de N8 op te kunnen, in het bijzonder indien men richting Ninove wil gaan;

 

Overwegende dat dit probleem met de komst van het circulatiesysteem nog groter kan worden;

 

Overwegende dat het getuigt van goed bestuur op deze mogelijke problemen van filevorming te anticiperen;

 

BESLUIT DE GEMEENTERAAD:

 

De gemeenteraad vraagt het AWV een extra koker aan te leggen parallel met de spoorweg onder de Elisabethlaan om fietsers komende uit richting Appelterre de gelegenheid te geven het stadscentrum te kunnen bereiken zonder het circulatiesysteem te moeten aandoen en hiervoor de nodige budgetten te voorzien.

 

De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen zo snel mogelijk werk te maken van de opwaardering van het fietsbaantje van de Outerstraat richting Albertlaan en dit dossier zowel technisch als financieel voor te bereiden, zodat de (eventueel nieuw geïnstalleerde) gemeenteraad dit met spoed kan goedkeuren.

 

De gemeenteraad vraagt het AWV wachtleidingen te leggen ter hoogte van de Outerstraat en Bovenhoekstraat om – indien zich inderdaad een problematische filevorming voordoet ter hoogte van deze straten - op zeer eenvoudige manier verkeerslichten te kunnen plaatsen.”


Contact informatie