GR20121220 punt 7: Wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke en Pollare - onteigeningsakte en overeenkomst inneming 4/37 - goedkeuring vergoeding beplanting

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 januari 2012 waarbij met betrekking tot de wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke en Pollare alle grondinnemingen met de overeengekomen vergoedingen werden goedgekeurd;

 

Overwegende dat in voornoemde gemeenteraadsbeslissing goedkeuring werd verleend aan de grondinneming van het perceel kadastraal gekend, sectie A nummers 1209 g en 1099 g met een oppervlakte van ongeveer 197 m2 en dit voor een vergoedingsbedrag van € 551,85 euro en van het perceel kadastraal gekend, sectie A nummer 1095 h met een oppervlakte van ongeveer 28 m2 en dit voor een totaal vergoedingsbedrag van € 5.751,90;

 

Overwegende dat bovenvermelde percelen eigendom zijn van mevrouw Yvonne Stevens, Stebbingen 3, 9400 Ninove, van de heer Willy Hoedaert, Lestpolder 112, 9506 Grimminge en van mevrouw Annie Hoedaert, Nijken 36, 9400 Ninove;

 

Overwegende dat er naar aanleiding van bovenvermelde werken op de onteigende percelen, inneming 4 en inneming 37, eigendom van bovenvermelde eigenaars, kadastraal gekend sectie A, nummer 1095 h een aantal planten moesten worden weggenomen;

 

Gelet op de tuinexpertise van 22 februari 2011 van het studiebureau Hugo Van Herreweghe, Patrijzenlaan 1, 9250 Waasmunster, waarbij voor inneming 37 een schadevergoeding van € 140,00 voor de weggenomen beplanting werd bepaald;

 

Gelet op de tuinexpertise 19 juli 2011 van bvba Crealis, Boulevard Léoplold III 75, 7600 Péruwelz, waarbij voor inneming 4 een schadevergoeding van € 68,32 voor de weggenomen beplanting werd bepaald;

 

Overwegende dat het bedrag van € 208,32 als vergoeding voor het wegnemen van de planten niet werd vermeld in de gemeenteraadsbeslissing van 26 januari 2012;

 

Overwegende dat voor de financiering van de onteigeningsvergoedingen een vastlegging ten voordele van diverse onteigenden werd geboekt op artikel 421/711-60 van de buitengewone dienst in het dienstjaar 2011 ten bedrage van 66.865,40 euro;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het bedrag van € 208,32 als vergoeding voor het wegnemen van planten ter hoogte van de innemingen 4 en 37 en dit met betrekking tot de onteigeningen voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke en Pollare, wordt goedgekeurd