GR20121220 punt 20.1: Voorstel van raadslid Werner Somers tot reiniging en/of restauratie van het monument ter nagedachtenis van dr. Hilaire Van de Velde te Aspelare

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn voorstel vermeld:

 

"Op 27 april 2013 zal het 100 jaar geleden zijn dat dr. Hilaire Van de Velde overleed. Hij werd geboren te Nieuwerkerken (Aalst) op 19 september 1855 en vestigde zich in 1884 als geneesheer in Aspelare, waar hij trouwde met Maria Clotilde Van Peteghem.

 

Van De Velde behoorde tot de zogenaamde Roelanders, de beweging uit het Ninoofse die mee aan de oorsprong lag van het daensisme. Hij was medestichter en medewerker van Klokke Roeland en richtte in 1893 – samen met de gebroeders Daens, Aloïs De Backer, Jan-Baptist Van Langenhaeke, Prosper De Pelsmaecker, Frans Sterck en smid Frans Lambrecht – de Christene Volkspartij op. Hij was tevens medewerker van HeT Recht van Hector Plancquaert en lid van de Vlaamsche Taalgilde. Dr. Van de Velde steunde verder de actie voor vernederlandsing van de Gentse universiteit. Zijn naam komt voor op de zgn. Lijst der 2050 eerste handteekeningen van Hoogeschoolgediplomeerden onder het Verslag der Hoogeschoolcommissie. In Aspelare werd dr. Van de Velde als 'onafhankelijk katholiek' eerst schepen van 1896 tot 1904 en vervolgens burgemeester van 1904 tot 1911.

 

Rechts van het portaal van de kerk van Aspelare bevindt zich tegen de gevel een monument ter nagedachtenis van dr. Van de Velde. Deze gedenksteen heeft echter in de loop der decennia veel te lijden gehad onder de neerslag, waardoor de tekstinscriptie nog maar moeilijk leesbaar is. Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het overlijden van dr. Van de Velde stel ik derhalve voor het monument te reinigen en indien nodig te restaureren."