GR20121220 punt 12: Opcentiemen op de onroerende voorheffing - hernieuwing

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2011 houdende heffing van de opcentiemen op de belasting op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2012;

 

Overwegende dat om het budget in evenwicht te houden, het nodig is de belasting te hernieuwen aan 1.375 opcentiemen;

 

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting ;

 

Beslist,

 

 

met 27 ja-stemmen (Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Marc Nachtergaele, Tania De Jonge, Rudy Corijn, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Rita Hellinckx, Antoine Callebaut, Georgette De Kegel, Alfons Schorreel, Willy De Groote, Jannick Violon, Marc Torrekens, Ivan Vonck, Greta De Troyer, Dirk Souffriau, Octaaf Van Ongeva , Rita Bockstael, Corinne Vanbelle, Hans Van Der haegen, Katie Coppens, Wouter Vande Winkel, Arlette Dierickx, Dirk Vanderpoorten, Wim Wachtelaer, Luc D'herde)

 

6 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Veerle Vanderpoorten, Dirk Van Opdenbosch, Pascal Schietecat, Luc Roelandt)

 

 

Artikel 1

Voor het aanslagjaar 2013 worden 1.375 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

 

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving aan de provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen aangetekend worden gezonden.