GR20121220 punt 11: Aanvullende belasting op de personenbelasting - hernieuwing

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de raadsbeslissing van 15 december 2011 houdende heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2012;

 

Overwegende dat, om het budget in evenwicht te houden, het nodig is deze belasting te handhaven;

 

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting;

 

 

Beslist,

 

 

met 27 ja-stemmen (Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Marc Nachtergaele, Tania De Jonge, Rudy Corijn, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Rita Hellinckx, Antoine Callebaut, Georgette De Kegel, Alfons Schorreel, Willy De Groote, Jannick Violon, Marc Torrekens, Ivan Vonck, Greta De Troyer, Dirk Souffriau, Octaaf Van Ongeval, Rita Bockstael, Corinne Vanbelle, Hans Van Der haegen, Katie Coppens, Wouter Vande Winkel, Arlette Dierickx, Dirk Vanderpoorten, Wim Wachtelaer, Luc D'herde)

 

6 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Veerle Vanderpoorten, Dirk Van Opdenbosch, Pascal Schietecat, Luc Roelandt)

 

 

 

Artikel 1

Voor het aanslagjaar 2013 bedraagt de aanvullende belasting op de personenbelasting 7,5%.

 

 

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving aan de provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen aangetekend worden gezonden.