GR20121220 punt 10: Leefmilieu - EVA-oplaadeilanden - wijzigen concessieovereenkomsten met Blue Corner - goedkeuring

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 september 2012 waarbij de concessieovereenkomsten autolaadpaal en fietslaadpaal met de firma Blue Corner, Zandstraat 1a, 9120 Haasdonk in het kader van de proeftuinen elektrisch rijden "EVA", werden ondertekend;

 

Gelet op artikel 7 van deze concessieovereenkomsten waarbij wordt gesteld dat de stad Ninove de toegang tot de laadpalen openlaat tot 31 december 2012, wat betekent dat de gebruikers gratis gebruik kunnen maken van deze laadpaal en de elektriciteit wordt betaald door het AGB DN;

 

Overwegende dat de laadpalen pas volledig operationeel zullen zijn in december 2012; dat het daarom aangewezen om elektrisch fietsen en autorijden te promoten, de laadpalen voor de gebruikers open te laten tot 30 juni 2013 en het elektriciteitsverbruik ten laste van het AGB DN te laten;

 

Beslist,

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

De laatste zin van artikel 7 van de concessieovereenkomst autolaadpaal en artikel 7 van de concessieovereenkomst fietslaadpaal met de firma Blue Corner, Zandstraat 1a, 9120 Haasdonk in het kader van de proeftuinen elektrisch rijden "EVA", wordt vervangen door:

"De stad Ninove heeft beslist om de toegang tot de laadpalen open te laten tot 30/06/2013."

 

Artikel 2

Dit besluit zal bezorgd worden aan:

-          Blue Corner, Zandstraat 1a, 9120 Haasdonk;

-          AGB DN Ninove, Paul De Montplein 10, 9400 Ninove.