GR20121220 korte agenda

BRANDWEER

 

1. Brandweer - vergoeding wegens onvoorziene operationele prestaties van beroepsofficieren

 

INTERNE ZAKEN, COMMUNICATIE EN BURGERZAKEN

 

Personeelsdienst

2. Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - aanpassing

3. Project logistiek maaltijdbedelingen in het WZC Klateringen - goedkeuring verlenging beheersovereenkomst tussen het stadsbestuur en het OCMW Ninove

 

Logistiek/patrimoniumbeheer

4. Aankoop in der minne om reden van openbaar van de H. Donatuskapel te Pollare - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte

 

Onderwijs

5. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schoolreglement - goedkeuring

 

GRONDGEBIEDZAKEN

 

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

6. Advies gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 4 Haaltert

 

Openbare werken

7. Wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke en Pollare - onteigeningsakte en overeenkomst inneming 4/37 - goedkeuring vergoeding beplanting

8. Wegen- en rioleringswerken in de Sint-Marcellusstraat te Voorde - Goedkeuring overnameovereenkomsten NV Aquafin in opdracht van de VMW (RioP) voor de aanneming van diensten

 

Leefmilieu

9. Leefmilieu - wijziging statuten gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur - goedkeuring

10. Leefmilieu - EVA-oplaadeilanden - wijzigen concessieovereenkomsten met Blue Corner - goedkeuring

 

FINANCIEN

 

11. Aanvullende belasting op de personenbelasting - hernieuwing

12. Opcentiemen op de onroerende voorheffing - hernieuwing

13. Contante belasting op het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen - hernieuwing

14. Contante belasting op de ophaling van GFT-containers en op het afleveren van huisvuilzakken - hernieuwing

15. Contante belasting op het leuren op de openbare weg - hernieuwing

16. Contante belasting op toestellen of voertuigen met luidsprekers voor het maken van reclame - hernieuwing

17. Contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - hernieuwing

18. Contante belasting op de begraving van stoffelijke overschotten, de begraving van as na crematie, de uitstrooiing van as na crematie en de bewaring in een columbarium van as na crematie - hernieuwing

19. Opcentiemen op de door het Vlaamse gewest geheven heffing ter bestrijding van de verkrotting van gebouwen en woningen - niet-hernieuwing

20. Stadsbudget 2012 - interne kredietaanpassing nr. 1001 - kennisname besluit college burgemeester en schepenen