GR20120531 punt 32.9: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de schepen van feestelijkheden, mevrouw Cosyns over de decentralisatie van de prijsuitreiking met carnaval

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld :

 

"Ik lees in de pers dat er wordt voorgesteld om de prijsuitreiking nav carnaval te decentraliseren. Men zou "beamers" gebruiken die zouden worden opgesteld in verschillende cafés. 

  1. Wat was de reden om tot deze beslissing over te gaan?
  2. Is de schepen van oordeel dat dit carnaval ten goede komt?
  3. Wanneer en op welke manier is er overlegd gepleegd met de horeca-uitbaters?
  4. Wanneer en op welke manier is er overlegd gepleegd met de carnavalgroepen?
  5. Kan de schepen mij tevens volgende informatie geven?

a)     Welke activiteiten worden er in het kader van carnaval georganiseerd?

b)     Welke organisatie staat in voor welke activiteit?

c)      Wat is de financiële inbreng van de stad/carnavalsorganisatie bij elke activiteit. Wie draagt welke kosten? Wie betaalt welke facturen?

d)     Voor wie zijn de financiële opbrengsten bij elke activiteit? Heeft de stad daar zicht op? Zo ja, op welke manier?"