GR20120531 punt 32.8: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de schepen van sport, mevrouw De Jonge over de subsidies aan wielerclubs

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld :

 

"Naar aanleiding van het verlenen van een wegvergunning aan Flanders Cycling Events voor de organisatie van wielerwedstrijden, was er op de gemeenteraad ook een debat over de subsidiepolitiek van de stad mbt dergelijke initiatieven. Daar er hieromtrent momenteel de wildste geruchten de ronde doen, is het aangewezen om klaarheid te scheppen in dit dossier. Welke zullen de criteria zijn op basis van dewelke de subsidies zullen worden verdeeld? Wat is het standpunt van het schepencollege?"