GR20120531 punt 32.6: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de burgemeester in verband met de zogenaamde synergieën

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld :

 

"Er is reeds veel gepraat over de invoering van synergieën tussen de stad, het OCMW en de AGB's van onze stad. Er werd enkele maanden geleden op de gemeenteraad een nota aangekondigd mbt deze problematiek. 

 Wat is de stand van zaken?"