GR20120531 punt 32.2: Interpellatie van raadslid Wouter Vande Winkel over de akkoordverklaring van het schepencollege met de studie naar een woningproject aan de dender

Volgende motivering wordt door de heer Wouter Vande Winkel in zijn interpellatie vermeld :

 

"Het schepencollege verklaarde zich recent akkoord met een studie naar een woonproject langs de Dender, dit op het stuk aan de overkant van het stadspark van 't Oeverstekske tot de Elisbabethlaan. Bij de overstromingen van november 2010 stond dit terrein nog volledig blank. Op een steenworp van dit terrein werden zowel het T.I.H.H. en de woningen op de Burchtdam geconfronteerd met ernstige wateroverlast, net als Jeugdcentrum De Kuip, zwembad De Kleine Dender en de nieuwe Academie. 

  1. Vindt het schepencollege het werkelijk opportuun op deze locatie een woonproject te realiseren?
  2. Is het niet cynisch nu reeds een mogelijk woonproject te willen realiseren in – en dat heeft het voorbije decennium jammer genoeg letterlijk overvloedig aangetoond – dergelijk waterziek gebied, terwijl van de maatregelen tegen overstromingsgevaar nog nauwelijks iets in huis is gekomen?"