GR20120531 punt 32.2: Interpellatie van raadslid Katie Coppens aan het schepencollege om spoed te zetten achter de inrichting van de KMO-zone aan de paraphane

Volgende motivering wordt door mevrouw Katie Coppens in haar interpellatie vermeld :

 

"Onlangs werd  door onze fractie tot de herbestemming van deze site aangedrongen op de gemeenteraad. Thans kwam dit punt ter bespreking op het schepencollege.

 Welk is het standpunt van het schepencollege? Het schepencollege dient een duidelijk standpunt in te nemen.

Er is een groot gebrek aan plaats voor KMO bedrijven van binnen en buiten Ninove en deze site leent zich ideaal hiertoe en is belangrijk voor de werkgelegenheid. Deze site staat reeds drie jaar leeg. Binnen welke maximale termijn zal de KMO zone ingericht worden?

 

Het schepencollege wordt verzocht spoed te zetten aan de herbestemming voor KMO zone."