GR20120531 punt 32.12:Amendement van de raadsleden Wouter Vande Winkel en Katie Coppens bij punt 25 van de gemeenteraad van 31 mei 2012

Zie punt 25