GR20120531 punt 32.10: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer tot het nemen van extra maatregelen mbt de veiligheid in het stadspark

 

 

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn voorstel vermeld :

 

"Het is een feit dat vele ouders en hun kinderen het stadspark links laten liggen wegens de onveiligheid die er vooral 's avonds en tijdens de schoolvakanties heerst.  Vele jongeren werden al het slachtoffer van steaming, waarbij kinderen, onder bedreiging, hun geld, gsm, fiets, enzovoort moeten afstaan aan jongerenbendes. De pas aangelegde skate-ramp en andere speelterreinen kunnen pas betreden worden als er 1 euro wordt betaald aan de jongerenbendes. Ook drugdealers maken er vele slachtoffers.

 

Nu de schoolvakantie voor de deur staat stel ik voor dat de volgende maatregelen worden genomen om het stadspark terug te geven aan de spelende, wandelende, sportende Ninovieters en hun kinderen:

 

-          het stadspark omheinen: wij willen dat het stadspark tijdens de zomervakantie om 23.30 uur 's avonds wordt afgesloten, waardoor de overlast voor de buurt 's nachts wordt beperkt;

-          stadswachten aanwerven: zij houden een oogje in het zeil en waarschuwen de politiediensten als er criminele feiten worden vastgesteld;

-          Regelmatig politiepatrouilles : er dringt zich een zichtbare aanwezigheid van de politiediensten op.  Dit moet een preventief effect hebben;

-          Straatverbod opleggen aan hardleerse jongeren: jongeren die verantwoordelijk zijn voor herhaaldelijk crimineel gedrag moeten een verbod krijgen om het stadspark nog te betreden;

-          Keiharde aanpak van drugdealers;

 

Deze maatregelen moeten de veiligheid in het stadspark sterk verhogen. Ninovieters in het algemeen, en vooral hun kinderen in het bijzonder, moeten de gelegenheid krijgen om opnieuw op een veilige, rustige manier te kunnen genieten van het stadspark en zijn faciliteiten."