GR20120426 korte agenda

 

 
 

I. POLITIEZAKEN

 

Politie

1. Politiezone Ninove - verlenging huurovereenkomst Aalstersesteenweg 24 - goedkeuring zevende bijakte.

 

II. GEMEENTEZAKEN

 

Secretariaat

2. Toekennen van een wegvergunning aan Flanders Cycling Events ter gelegenheid van de organisatie van de Andrea Tafi Classic op 17 juni 2012 en het internationaal na-tourcriterium op 29 juli 2012.

3. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de intercommunale Westlede op 13 juni 2012.

4. Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de intercommunale Westlede op 13 juni 2012.

5. Algemene vergadering intercommunale Westlede op 13 juni 2012 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.

6. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Solva op maandag 25 juni 2012.

7. Aanduiding van plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van Solva op maandag 25 juni 2012.

8. Solva - buitengewone algemene vergadering maandag 25 juni 2012 - akteneming agenda - statutenwijziging - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.

9. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Intergem op donderdag 28 juni 2012.

10. Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Intergem op donderdag 28 juni 2012.

11. Intergem - algemene vergadering donderdag 28 juni 2012 - akteneming agenda - statutenwijziging - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.

 

Ruimtelijke ordening

12. Opmaak plan-Mer screening voor het ontwerp van het RUP zonevreemde bedrijven te Ninove - goedkeuring principe tot aanstellen van een studiebureau.

 

Patrimonium

13. Aankoop in der minne om reden van openbaar nut van een perceel grond langs de aardeweg van het OCMW van Gent - definitieve goedkeuring.

14. Verlenen van een recht van opstal aan vzw Schoonderhage voor het bouwen van een opvangtehuis.

15. Afsluiten van een verkoop/aankoop-belofte met vzw Schoonderhage voor gronden in de aardeweg.

16. Vestiging van een erfdienstbaarheid van uitweg op een perceel stadsgrond langs het kerkplein te Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte.

17. Molen ter zeven wegen te Denderwindeke - tussenkomst voor plaatsing ankerpunten molen op plat dak van aanpalende woning.

18. Sloping voormalig rustoord, burchtstraat 46 te Ninove - goedkeuring ontwerp - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht.

19. Sloping voormalig rustoord, burchtstraat 46 te Ninove - uitbreiding van de studieopdracht met de sloping van de bijgebouwen van het stadsgebouw graanmarkt 39 - goedkeuring.

 

Belastingen

20. Retributiereglement cultuurcentrum De Plomblom - aanpassing.

 

Kerkfabrieken

21. Kerkfabriek Sint Amandus Outer - wijziging aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013/1.

22. Kerkfabriek Sint Pieter Denderwindeke - budgetwijziging 2012/1.

23. Kerkfabrieken - gunstig advies jaarrekeningen 2011.

 

Openbare werken

24. Aanvraag voor het oprichten van beschermingspanelen op het openbaar domein over de volledige lengte van de voorgevel van residentie Dali, Denderkaai 38 te Ninove - aanbrengen van 7 vaste steunkolommen in het voetpad (afmetingen 20x10 cm) - verlenen wegvergunning.

25. Ninove - uitbreiding waterleidingsnet sociale verkaveling Doornwijk ter hoogte van de Fernand Tavernestraat - goedkeuring.

26. Ninove - uitbreiding waterleidingsnet private verkaveling Nederhasseltstraat te 9404 Aspelare - goedkeuring.

 

Verkeer

27. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Ninove - Nederwijk (gedeelte tussen de Keldermeersbaan tot aan de aansluiting met de Mallaard) pare kant - invoeren parkeerverbod - stadswegen.

 

Culturccentrum

28. Cultuurcentrum De Plomblom - goedkeuring huishoudelijk reglement gebruik gebouwen en infrastructuur cc De Plomblom/academie voor muziek, woord en dans.

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

29. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over het onderzoek naar mogelijke fraude en misbruiken bij de sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn.

30. Vraag van raadslid Fons Schorreel over Ninove Welzijn.

31. Voorstel van raadslid Werner Somers betreffende de definitieve bestemming van het legaat Van Liefferinge.

32. Interpellatie van raadslid Katie Coppens over het saldo van de gemeenteschuld volgens het budget dienstjaar 2012.

33. Voorstel van raadslid Werner Somers tot het instellen door het college van burgemeester en schepenen van beroep bij de raad voor vergunningsbetwistingen tegen de verlening door de bestendige deputatie van een verkavelingsvergunning aan de nv Fico.