GR20120406 punt 1: kennisneming van het ontslag van Luc Praet als gemeenteraadslid

 

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op artikel 15 van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van 17 april 2012 van de heer L. Praet waarbij hij zijn ontslag aanbiedt als gemeenteraadslid;

 

Gelet op de brief van 23 april 2012 waarbij de heer M. Casteur, voorzitter van de gemeenteraad, aan de heer L. Praet kennis geeft van de ontvangst van het ontslag;

 

Overwegende dat het ontslag van een gemeenteraadslid definitief is na ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad;

 

BESLUIT:

 

Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer L. Praet als gemeenteraadslid.