GR20120329 punt 12.7: interpellatie van raadslid Katie Coppens over het saldo van de gemeenteschuld vlgens het budget dienstjaar 2012

Deze interpellatie wordt verdaagd naar de volgende gemeenteraad