GR20120329 punt 12.2: voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot invoering van een snelheidsbeperking ter hoogte van het kerkhof te Nederhasselt

Volgende motivering van raadslid Guy D'haeseleer wordt in zijn interpellatie vermeld:

 

"Reeds meermaals wees ik op de gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van het kerkhof te Nederhasselt. Het is immers zo dat op die plaats een maximumsnelheid geldt van 90 km/u, aangezien deze zone gelegen is tussen de bebouwde kom van Nederhasselt en Aspelare. Het spreekt voor zich dat deze maximumsnelheid op deze plaats onverantwoord is.

 

Reeds jaren vraag ik om dit recht te zetten. Voormalig burgemeester Durant beloofde "snel" een oplossing te geven aan deze "vergetelheid" door invoering van een snelheidsbeperking.

 

Ik kaartte dit ook al aan bij de volgende schepenen van Openbare Werken doch zonder gevolg. Men doet zelfs de moeite niet om op brieven te antwoorden.

 

Het is dan ook betreurenswaardig dat ik deze zaak formeel moet laten agenderen op de gemeenteraad.

 

Mag ik dan ook vragen om deze snelheidsbeperking dringend in te voeren, vooraleer er slachtoffers vallen? Geduld is een mooie deugd maar er zijn grenzen."