GR20120329 punt 12.1: voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot het invoeren van het elektronisch stemmen bij de volgende lokale verkiezingen

 

 

Volgende motivering van raadslid Guy D'haeseleer wordt in zijn interpellatie vermeld:

 

"Nu de stad Gent beslist heeft om niet over te schakelen op het elektronisch stemmen bij de volgende lokale verkiezingen, wordt een aantal kleinere steden in Oost-Vlaanderen wél de mogelijkheid geboden om in te stappen in dit systeem. Ook onze stad zou hiervoor in aanmerking komen.

 

Wat is de stand van zaken in dit dossier?

 

Ik zou willen voorstellen om deze stap te zetten en het elektronisch stemmen in onze stad in te voeren."