GR20120329 punt 12: voorstel van raadslid Werner Somers betreffende de defintieve bestemming van het legaat Van Liefferinge

Dit voorstel wordt verdaagd naar de volgende gemeenteraad.