GR20120301 punt 22: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Aspelare - Geraardsbergsesteenweg (N460) - Aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers

Dit agendapunt wordt afgevoerd