GR20120301 punt 10: afsluiten milieucontract tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de stad - Goedkeuring

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2009 waarbij het milieucontract tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de stad voor een periode van 3 jaar werd goedgekeurd (2009-2010-2011) voor een bedrag van 3.000 euro per jaar;

 

Gelet op de brief van de provincie Oost-Vlaanderen met de vraag dit contract te vernieuwen;

 

Overwegende dat dit milieucontract wordt aangeboden ter ondersteuning van het milieubeleid in de gemeenten en in de praktijk technisch-wetenschappelijke ondersteuning omvat zoals het uitvoeren van metingen, staalnames, analyses, opleiding, onderzoek, bepalen van meetstrategieën, opmaken van kaarten, aanleveren van sprekers, interpretatie en advisering van resultaten van monsternames, ondersteuning  bij het realiseren van diverse milieuprojecten,…;

 

Overwegende dat het contract inhoudt dat de stad overeenkomstig het aantal inwoners en de oppervlakte jaarlijks een bedrag van 3.000 EUR jaarlijks  betaalt aan de provincie en dat dit bedrag beschouwd wordt als een trekkingsrecht die de stad kan besteden aan de vermelde ondersteuning;

 

Overwegende dat de stad de diensten die de provincie in dit milieucontract aanbiedt niet zelf kan doen en beroep moet doen op derden;

 

Overwegende dat het nieuwe contract een looptijd heeft tot 31 december 2019 dat jaarlijks kan opgezegd worden tegen uiterlijk 30 november;

 

Gelet op het ontwerp van milieucontract tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Ninove;

 

Overwegende dat voor 2012 voldoende kredieten voorzien zijn onder artikel 879/435-01 van de stadbegroting en deze jaarlijks zullen voorzien worden tot het aflopen van het contract;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Het milieucontract tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de stad wordt ondertekend voor een periode tot 31 december 2019, jaarlijks opzegbaar tegen uiterlijk 30 november, voor een bedrag van 3.000 euro per jaar.

 

Kredieten zullen jaarlijks voorzien worden in de begroting onder artikelnummer 879/435-01.