GR20120126 punt 8: Stad Ninove - Kennisneming proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het vierde kwartaal 2011 en het verslag bedoeld in artikel 165 en volgende van het gemeentedecreet

DE RAAD

 

Gelet op de artikelen 165 en volgende van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het vierde kwartaal 2011, opgesteld op 15/12/2011;

 

Overwegende dat vermeld proces-verbaal geen aanleiding gaf tot opmerkingen;

 

Gelet op het verslag over de uitstaande schuld, de evolutie van de budgetten, de liquiditeitsprognose en over de uitvoering van de voorafgaande controle van de wettigheid van de voorgenomen verbintenissen;

 

Neemt kennis van het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het vierde kwartaal 2011, opgesteld op 15/12//2011 en van het verslag over de uitstaande schuld, de evolutie van de budgetten, de liquiditeitsprognose en over de uitvoering van de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen.