GR20120126 punt 7: Uitvoeren van huishoudelijke energiescans - Verlengen samenwerkingsconvenant - Goedkeuring

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet ;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20/09/2007 om het convenant met Intergem (Eandis) voor de uitvoering huishoudelijke energiescans goed te keuren;

 

Gelet op de overeenkomst betreffende de uitvoering van huishoudelijke energiescans voor de periode 2009-2011 afgesloten tussen de stad Ninove en vzw De Kringwinkel 't Vierkant;

 

Gelet op het samenwerkingsconvenant tussen Intergem (Eandis) en de stad Ninove voor het uitvoeren van energiescans dat afliep op 31 december 2011;

 

Gelet op de brief van Eandis van 29/11/2011 waarbij wordt gemeld dat ook in 2012 en 2013 nog energiescans kunnen worden aangeboden aan de bevolking;

 

Overwegende dat ingevolge het wijzigingsbesluit van de Vlaamse regering van 23 september 2011 over de aanpassing- en verbeteringspremie en het Energiebesluit van 19 november 2010, Intergem (Eandis) in elke gemeente een aantal energiescans zal financieren bij huishoudelijke afnemers;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29/01/2009 om de energiescans te laten uitvoeren door vzw De Kringwinkel 't Vierkant;

 

Gelet op de brief van vzw De Kringwinkel 't Vierkant, gericht aan het college van burgemeester en schepenen op 05/12/2011, met de vraag om de samenwerking voor de uitvoering van de energiescans voort te zetten;

 

Overwegende dat op basis van de huishoudelijke toegangspunten op het elektriciteitsnet de stad Ninove recht heeft op 76 scans in 2012 en 38 scans in 2013; dat dit aantal kan verhoogd worden met energiescans bij kwetsbare klantengroepen, op hun vraag;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De stad verlengt de samenwerkingsconvenant met Intergem (Eandis) betreffende het uitvoeren van energiescans bij huishoudelijke eindafnemers tot en met 31 december 2013.

 

In 2012 zullen 76 energiescans uitgevoerd worden, in 2013 38 energiescans. Bijkomend wordt opgedragen om bij kwetsbare klantengroepen, op hun vraag, verplicht een energiescan uit te voeren.