GR20120126 punt 21: Prijs van de stad Ninove 2012 voor compositie vocale muziek - Vaststelling vergoeding juryleden

DE RAAD

  

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het reglement van de Prijs van de stad Ninove 2012 voor compositie vocale muziek, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 mei 2011;

 

Gelet op artikel 8 van dit reglement dat de beoordeling van de ingezonden composities gebeurt door een jury van drie deskundige stemgerechtigde leden, door de gemeenteraad aangesteld, op voorstel van de kunstenraad;

 

Overwegende dat het honorarium als jurylid van de Prijs van de stad Ninove 250 euro bedraagt en daarnaast ook de verplaatsingskosten en eventuele andere kosten die inherent zijn aan de werking van de jury vergoed worden;

 

Overwegende dat het budget hiervoor is voorzien op artikelnummer 762/122-48 van de gewone begroting 2012; 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen 

  1. Het honorarium als jurylid van de Prijs van de stad Ninove bedraagt 250 euro. Daarnaast zullen ook de verplaatsingskosten en eventuele andere kosten die inherent zijn aan de werking van de jury vergoed worden. Het budget hiervoor zal voorzien worden op artikelnummer 762/122-48 van de gewone begroting 2012.
  2. De dienst cultuur neemt het secretariaat van de jury waar.