GR20120126 punt 2: OCMW - Budget 2012 - Goedkeuring

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het besluit van 8 december 2011 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn waarbij het budget van het O.C.M.W. over het dienstjaar 2012 werd vastgesteld;

 

Gelet op het advies van het Overlegcomité OCMW/stad Ninove van 6 december 2011;

 

Overwegende dat, wanneer het OCMW-budget binnen de grenzen blijft van de gemeentelijke bijdrage die opgenomen is in het meerjarenplan, de gemeenteraad er dan kennis van neemt;

 

Overwegende dat dit het geval is voor het OCMW-budget 2012;

 

Overwegende dat het meerjarenplan werd gewijzigd;

 

Overwegende dat de gemeentelijke toelage € 4.336.200,00 bedraagt volgens het budget 2012 en € 5.336.200,00 volgens het meerjarenplan 2009 - 2013 van het OCMW; 

 

BESLUIT, met 23 ja-stemmen en 11 nee-stemmen 

  1. Het OCMW-budget 2012 wordt goedgekeurd. 
  2. De gemeentelijke toelage voor het dienstjaar 2012 bedraagt € 4.336.200,00. 
  3. Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het OCMW.