GR20120126 punt 12: Wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke en Pollare - Goedkeuring onteigeningsakten en overeenkomsten

DE RAAD

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 1981 waarbij principiële goedkeuring werd verleend voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan Rendestede te Denderwindeke;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 1988 waarbij principiële goedkeuring werd verleend voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan Stebbingen te Denderwindeke;

 

Overwegende dat de Vlaams Minister van Leefmilieu op 27 november 1996 meldde dat de riolering van Stebbingen onontbeerlijk deel uitmaakt van het kleinschalig waterzuiveringsproject Rendestede, zodat voorgesteld werd het dossier Rendestede uit te breiden met de riolering van Stebbingen en beide dossiers samen te voegen en ze te laten uitvoeren door één studiebureau;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 september 2007 waarbij het onteigeningsplan en de onteigeningstabel voor de verwerving van de nodige gronden om reden van openbaar nut voor de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke, voorlopig werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat het onteigeningsbundel van 31 oktober 2007 tot 21 november 2007 ter inzage van het publiek werden gelegd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2008 waarbij het aan de gegronde bezwaren aangepast onteigeningsplan met onteigeningstabel definitief werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 maart 2011 waarbij de volgende door de NV Aquafin voorgelegde ontwerpen van onteigeningsakten voor het verwerven van gronden en de overeenkomsten met huurders nodig voor de uitvoering van het project Rendestede en Stebbingen werden goedgekeurd: 

-          verkoopbeloftes voor inneming in volle eigendom nodig voor de aanleg van RWA-leidingen – verbreding en aanleg

-          overeenkomst voor de afstand van pacht

-          verkoopbelofte voor innemingen in volle eigendom

-          overeenkomst voor het vergoeden van geleden uitwinningschade ten gunste van de eigenaars;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2011 waarbij het aangepast ontwerp van de wegen- en rioleringswerken in Rendestede en Stebbingen te Denderwindeke en Pollare werd goedgekeurd mits de raming als volgt: 

Deel A: kosten ten laste van RioP – btw-plichtig en niet subsidieerbaar:                    993.537,73 euro

Deel B: kosten ten laste van RioP – btw-plichtig en subsidieerbaar:                           755.271,25 euro

Deel C: kosten ten laste van stad Ninove – niet btw-plichtig en niet subsidieerbaar:    171.323,00 euro

                                                                                                                           _____________

 

Totaal der werken, excl. btw                                                                                1.920.131,98 euro

BTW 21 % (enkel op deel C)                                                                                   158.606,96 euro

                                                                                                                          ______________

 

Totaal der werken, incl. btw                                                                                  2.078.738,94 euro;

 

 

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij het stadsaandeel geraamd op 171.323 euro + 35.977,83 euro = 207.300,83 euro werd goedgekeurd evenals de wijze van gunnen van de opdracht bij openbare aanbesteding;

 

Gelet op de door de verschillende eigenaars en gebruikers ondertekende akten;

 

Overwegende dat in onderstaande tabel alle innemingen worden opgesomd met opgave van de respectievelijk overeengekomen vergoedingen:

 

 

eigenaars en pachters

 

 

 

Inneming

 

 

Bedrag vergoeding

 

Inneming 1:

Eigenaars:   Simonne Segers, Rendestede 13 te 9400 Denderwindeke

                    Magda Cochez, Bredeweg 13 te 3080 Duisburg

                    Danielle Cochez, Luikerveld 31 te 9520 Vlierzele

                    Paul Cochez, Bruinsbroekstraat 11 te 1570 Galmaarden

                    Koen Cochez, Poorterij 16 te 9660 Michelbeke

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 329 m²

Sectie A nr. 1211 b. 

 

Pachter:

 

Gerrit Timbermont, Beneden Hemelrijk 9 te 9402 Meerbeke

Sectie A nr. 1211 b, oppervlakte: 329 m²             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921,61 euro

 

 

 

 

164,50 euro

 

Inneming 2/22 – 24/26:

 

Eigenaar: Kerkfabriek Sint Christoffel, Pollare-Dorp 10 te 9401 Pollare

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 380 m²

Sectie A nrs. 1210 en 1097 en sectie A nrs. 1033,1032 en 1031

 

Pachters:

 

- Yvonne Stevens, Stebbingen 3 te 9400 Ninove

Sectie A nrs. 1210 en 1097, oppervlakte: 179 m²

 

- Aimé Timmermans, Varenberg 5 te 9400 Ninove

Sectie A nr. 1033, oppervlakte 87 m²

 

- Luc De Jonge, Steenberg 27 te 9400 Ninove

Sectie A nrs. 1032 en 1031; oppervlakte: 114 m²

 

 

 

 

1.189,60 euro

 

 

 

 

 

 

 

89,50 euro

 

 

43,50 euro

 

 

57 euro

 

Inneming 3/5:

 

Eigenaar: Jozef Prove, Kouterstraat 80 te 9500 Geraardsbergen

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 82 m²

Sectie A nrs. 1209 c en 1209 h

 

Pachter:

 

Stevens Yvonne, Stebbingen 3 te 9400 Ninove

Sectie A, 1209 c en 1209 h

 

 

 

 

 

 

229,70 euro

 

 

 

 

41 euro

 

Inneming 4/35/37:

 

Eigenaars: Yvonne Stevens, Stebbingen 3 te 9400 Ninove

                  Willy Hoedaert, Lestpolder 112 te 9506 Grimminge

                  Annie Hoedaert, Nijken 36 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 197 m²

Sectie A nrs. 1209 g en 1099 g

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 28 m²

Sectie A nr. 1095 h

 

 

 

 

 

 

 

 

551,85 euro

 

 

5.751,90 euro

 

Inneming 7/33:

 

Eigenaars: André Pletinckx, Stebbingen 9 te 9400 Ninove

                  Anny Pletinckx, Stebbingen 9 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 39 m²

Sectie A nr. 1207 a

 

Pachter:

 

Annette Langendries, Hemelrijk 218 te 9402 Meerbeke

Sectie A nr. 1207 a, oppervlakte: 39 m²

 

 

 

 

 

 

 

97,11 euro

 

 

 

 

19,50 euro

 

Inneming 8/34:

 

Eigenaar: André Pletinckx, Stebbingen 9 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 225 m²

Sectie A nrs. 1204 a en 1098

 

 

 

 

 

 

584,53 euro

 

Inneming 9:

 

Eigenaar:  Gunther Mackens, Stebbingen 4 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 82 m²

Sectie A nr. 1202

 

 

 

 

 

 

3.832,11 euro

 

Inneming 10-11:

 

Eigenaar:  Martin Van Steenbrugge, Stebbingen 8 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 79 m²

Sectie A nrs. 1194 a en 1193 a

 

 

 

 

 

 

9.286,95 euro

 

Inneming 13:

 

Eigenaar:  Luc De Jonge – Paula Maria Van Vreckem, Steenberg 27 te 9401 Pollare

                 Dirk en Marie-Christine De Jonge – De Cooman, Steenberg 27 te 9401 Pollare

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 193 m²

Sectie A nr. 1040 b

 

 

 

 

 

 

 

 

660,78 euro

 

Inneming 14:

 

Eigenaar:  Luc De Jonge en Paula Maria Van Vreckem, Steenberg 27 te 9401 Pollare

                 Dirk en Maria-Christine De Jonge - De Cooman, steenberg 27 te 9401 Pollare

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 282 m²

Sectie A nr.1040 a

 

 

 

 

 

 

 

 

965,50 euro

 

Inneming 15-16:

 

Eigenaar:  Gunther De Bisschop – Tania Arys, Steenberg 75 te 9401 Pollare

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 14 m²

Sectie A nr. 994 b

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 348 m²

Sectie A nr. 1039 a

 

 

 

 

 

 

38,50 euro

 

 

1.191,47 euro

 

Inneming 17:

 

Eigenaar:  Margaretha Souffriau, Steenberg 95 te 9401 Ninove

                 Marleen Cieters, Kapellenstraat 52 te 9280 Denderbelle

                 Martine Cieters, Koning Albertlaan 77 te 9000 Gent

                 Marthe Cieters, Lange Kamstraat 2 te 1760 Roosdaal

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 41 m²

Sectie A nr. 1038 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,37 euro

 

Inneming 18:

 

Eigenaar:  Herman en Nelly Decuyper – Hemmerijcks, Akrenstraat 59 te 9500 Viane

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 43 m²

Sectie A nr. 1038 a

 

 

 

 

 

 

147,22 euro

 

Inneming 19/26:

 

Eigenaar:  Bertha De Leeuw, Pamelstraat 70/72 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 56 m²

Sectie A nr. 1037

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 63 m²

Sectie A nr. 557 a

 

Pachter:

 

Annette Langendries, Hemelrijk 218 te 9402 Meerbeke

Sectie A nr. 557 a en sectie A nr. 1037, oppervlakte 118 m²

 

 

 

 

 

 

191,73 euro

 

 

212,27 euro

 

 

 

 

 

59 euro

 

Inneming 20:

 

Eigenaar: OCMW Ninove, Burchtstraat 50 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 58 m²

Sectie A nr. 1036

 

Pachter:

 

Annette Langendries, Hemelrijk 218 te 9400 Meerbeke

Sectie A nr. 1036

 

 

 

 

 

 

198,58 euro

 

 

 

 

29 euro

 

Inneming 21:

 

Eigenaar:  Anny Pletinckx, Stebbingen 9 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 134 m²

Sectie A nr. 1035

 

 

 

 

 

 

458,78 euro

 

Inneming 25:

 

Eigenaar:  DxV Invest, Nieuwenhovestraat 2 te 9506 Nieuwenhove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 330 m²

Sectie A nr. 564 m

 

 

 

 

 

 

20.713,80 euro

 

Inneming 29:

 

Eigenaar: Jean-Paul Pauwels, Neuringen 103 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 94 m²

Sectie A nr. 557 d

 

 

 

 

 

 

321,83 euro

 

Inneming 32:

 

Eigenaar:  Yvonne De Schrijver, Stebbingen 5 te 9400 Denderwindeke

                 Annie Goossens, Alois De Beulelaan 28 te 9420 Zele

                 Marc Goossens, Bosstraat 19 te 9830 Sint-Martens-Latem

                 Godelieve Goossens, Kouterstraat 5 te 1670 Pepingen

                 Marleen Goossens, Heirebaan 406 te 9400 Ninove

                 Christa Goossens, Borrewal 1 te 1730 Asse

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 186 m²

Sectie A nr. 1187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

463,14 euro

 

Inneming 33:

 

Eigenaar:  André en Anny Pletinckx, Stebbingen 9 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 123 m²

Sectie A nr. 1185

 

Pachter:

 

Gunther Mackens, Stebbingen 4 te 9400 Denderwindeke

Sectie A nr. 1185, oppervlakte: 123 m²

 

 

 

 

 

 

344,55 euro

 

 

 

 

61,50 euro

 

Inneming 39-40:

 

Eigenaar:  Monique De Sadelaer, Rendestede 14 te 9400 Denderwindeke

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 3 m²

Sectie A nrs. 1085 d2 en 1087 f

 

 

 

 

 

 

616,28 euro

 

Inneming 41:

 

Eigenaar:  Cindy Cooreman, Rendestede 14 A te 9400 Denderwindeke

                 Chris Daem, Rendestede 14 A te 9400 Denderwindeke

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 3 m²

Sectie A nr. 1085 g

 

 

 

 

 

 

 

616,28 euro

 

Inneming 42:

 

Eigenaar: Alain en Frieda Boeykens – De Smet, Rendestede 16 te 9400 Denderwindeke

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 5 m²

Sectie A nr. 1085 h

 

 

 

 

 

 

 

1.027,13 euro

 

Inneming 49-51:

 

Eigenaar:  Fernand Van Oudenhove, Polderbaan 40 – bus 3 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 25 m²

Sectie A nr. 1164 h, 1116a en 1116 z

 

 

 

 

 

 

1.285,77 euro

 

Inneming 52:

 

Eigenaar: Eric en Hilde Berckmans-De Neef, Rendestede 20 a te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 8 m²

Sectie A nr. 1115 h

 

 

 

 

 

 

1.643,40 euro

 

Inneming 53:

 

Eigenaar: Willy en Annie Janssens-De Leener, Rendestede 20 b te 9400 Denderwindeke

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 4 m²

Sectie A nr. 115 m

 

 

 

 

 

 

 

821,70 euro

Inneming 54,01:

 

Eigenaar: Hilde en Wim Bouvaert, Krepelstraat 150 te 9400 Ninove

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 54 m²

Sectie A nr. 1148 a

 

Pachter:

 

Jan Bruyland, Rendestede 100 te 9400 Denderwindeke

Sectie A nr. 1148 a, oppervlakte: 54 m²

 

 

 

 

151,27 euro

 

 

 

 

27 euro

 

Inneming 54,02:

 

Eigenaars: Eddy en Luc Malfroid, Rendestede 17 te 9400 Denderwindeke

                  Annie Malfroid, Tuitenbergstraat 61 A te 1750 Lennik

                  Johnny Malfroid, Roslaer 58 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 24 m²

Sectie A nr. 1117 a

 

Pachter:

 

Jan Bruyland, Rendestede 100 te 9400 Ninove

Sectie A nr. 1117 a

 

 

 

 

 

 

 

 

67,23 euro

 

 

 

 

12 euro

 

Inneming 43/44:

 

Eigenaar: Jan en Katrien Goddeau-Steenhaut, Rendestede 18 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 43 m²

Sectie A nr. 1109 c en 1107 a

 

 

 

 

 

 

2.551,94 euro

 

Inneming 006:

 

Eigenaar: Cyriel en Myriam Van Ongeval - De Dyn, Rendestede 7 te 9400 Denderwindeke

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 126 m²

Sectie A nr. 1208 a

 

 

 

 

 

 

 

352,96 euro

 

Inneming 012/30-31:

 

Eigenaar: mevrouw Elza De Leeuw, Stebbingen 6 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 496 m²

Sectie A nrs. 1191 k, 557 c, 1172 c en 1173 e

 

Pachter:

 

Mevrouw Annette Langendries, Hemelrijk 218 9402 Meerbeke

Sectie A 1191k, 1172 c en 1173 e

 

 

 

 

 

 

7.347,61 euro

 

 

 

248 euro

 

Overwegende dat aan de eigenaars in totaal 64.975,45 euro aan vergoedingen zal uitbetaald worden;

 

Overwegende dat aan de huurders in totaal 851,50 euro aan vergoedingen zal uitbetaald worden;

 

Overwegende dat voor de financiering van de onteigeningsvergoedingen een vastlegging ten voordele van diverse onteigenden werd geboekt op artikel 421/711-60 van de buitengewone dienst in het dienstjaar 2011 ten bedrage van 66.865,40 euro;

 

Overwegende dat voor de financiering van de pachtvergoedingen een vastlegging ten voordele van diverse pachters werd geboekt op artikel 421/512-55 van de buitengewone dienst in het dienstjaar 2011 ten bedrage van 1.650 euro; 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen 

  1. De onteigeningsakten en de overeenkomsten voor afstand van pacht opgemaakt in het kader van de wegen- en rioleringswerken in Rendestede en Stebbingen te Denderwindeke en Pollare worden goedgekeurd.
  2. Onderstaande vergoedingen voor de eigenaars en de huurders voor een totaal bedrag van 65.826,95 euro ( respectievelijk 64.975,45 euro en 851,50 euro) worden goedgekeurd: 

 

 

eigenaars en pachters

 

 

 

Inneming

 

 

Bedrag vergoedingen

 

Inneming 1:

Eigenaars:    Simonne Segers, Rendestede 13 te 9400 Denderwindeke

                    Magda Cochez, Bredeweg 13 te 3080 Duisburg

                    Danielle Cochez, Luikerveld 31 te 9520 Vlierzele

                    Paul Cochez, Bruinsbroekstraat 11 te 1570 Galmaarden

                    Koen Cochez, Poorterij 16 te 9660 Michelbeke

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 329 m²

Sectie A nr. 1211 b. 

 

Pachter:

 

Gerrit Timbermont, Beneden Hemelrijk 9 te 9402 Meerbeke

Sectie A nr. 1211 b, oppervlakte: 329 m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921,61 euro

 

 

 

 

164,50 euro

 

Inneming 2/22 – 24/26:

 

Eigenaar: Kerkfabriek Sint Christoffel, Pollare-Dorp 10 te 9401 Pollare

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 380 m²

Sectie A nrs. 1210 en 1097 en sectie A nrs. 1033,1032 en 1031

 

Pachters:

 

- Yvonne Stevens, Stebbingen 3 te 9400 Ninove

Sectie A nrs. 1210 en 1097, oppervlakte: 179 m²

 

- Aimé Timmermans, Varenberg 5 te 9400 Ninove

Sectie A nr. 1033, oppervlakte 87 m²

 

- Luc De Jonge, Steenberg 27 te 9400 Ninove

Sectie A nrs. 1032 en 1031; oppervlakte: 114 m²

 

 

 

 

1.189,60 euro

 

 

 

 

 

 

 

89,50 euro

 

 

43,50 euro

 

 

57 euro

 

Inneming 3/5:

 

Eigenaar: Jozef Prove, Kouterstraat 80 te 9500 Geraardsbergen

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 82 m²

Sectie A nrs. 1209 c en 1209 h

 

Pachter:

 

Yvonne Stevens, Stebbingen 3 te 9400 Ninove

Sectie A, 1209 c en 1209 h

 

 

 

 

 

 

 

229,70 euro

 

 

 

 

41 euro

 

Inneming 4/35/37:

 

Eigenaars: Yvonne Stevens, Stebbingen 3 te 9400 Ninove

                  Willy Hoedaert, Lestpolder 112 te 9506 Grimminge

                  Annie Hoedaert, Nijken 36 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 197 m²

Sectie A nrs. 1209 g en 1099 g

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 28 m²

Sectie A nr. 1095 h

 

 

 

 

 

 

 

 

551,85 euro

 

 

5.751,90 euro

 

Inneming 7/33:

 

Eigenaars: André Pletinckx, Stebbingen 9 te 9400 Ninove

                  Anny Pletinckx, Stebbingen 9 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 39 m²

Sectie A nr. 1207 a

 

Pachter:

 

Annette Langendries, Hemelrijk 218 te 9402 Meerbeke

Sectie A nr. 1207 a, oppervlakte: 39 m²

 

 

 

 

 

 

 

 

97,11 euro

 

 

 

 

19,50 euro

 

Inneming 8/34:

 

Eigenaar: André Pletinckx, Stebbingen 9 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 225 m²

Sectie A nrs. 1204 a en 1098

 

 

 

 

 

 

584,53 euro

 

Inneming 9:

 

Eigenaar:  Gunther Mackens, Stebbingen 4 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 82 m²

Sectie A nr. 1202

 

 

 

 

 

 

3.832,11 euro

 

Inneming 10-11:

 

Eigenaar:  Martin Van Steenbrugge, Stebbingen 8 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 79 m²

Sectie A nrs. 1194 a en 1193 a

 

 

 

 

 

 

9.286,95 euro

 

Inneming 13:

 

Eigenaar:  Luc De Jonge – Paula Maria Van Vreckem, Steenberg 27 te 9401 Pollare

                 Dirk en Marie-Christine De Jonge – De Cooman, Steenberg 27 te 9401 Pollare

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 193 m²

Sectie A nr. 1040 b

 

 

 

 

 

 

 

 

660,78 euro

 

Inneming 14:

 

Eigenaar:  Luc De Jonge en Paula Maria Van Vreckem, Steenberg 27 te 9401 Pollare

                 Dirk en Marie-Christine De Jonge - De Cooman, steenberg 27 te 9401 Pollare

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 282 m²

Sectie A nr.1040 a

 

 

 

 

 

 

 

 

965,50 euro

 

Inneming 15-16:

 

Eigenaar:  Gunther De Bisschop – Tania Arys, Steenberg 75 te 9401 Pollare

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 14 m²

Sectie A nr. 994 b

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 348 m²

Sectie A nr. 1039 a

 

 

 

 

 

 

38,50 euro

 

 

1.191,47 euro

 

Inneming 17:

 

Eigenaar:  Margaretha Souffriau, Steenberg 95 te 9401 Ninove

                 Marleen Cieters, Kapellenstraat 52 te 9280 Denderbelle

                 Martine Cieters, Koning Albertlaan 77 te 9000 Gent

                 Marthe Cieters, Lange Kamstraat 2 te 1760 Roosdaal

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 41 m²

Sectie A nr. 1038 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,37 euro

 

Inneming 18:

 

Eigenaar:  Herman en Nelly Decuyper – Hemmerijcks, Akrenstraat 59 te 9500 Viane

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 43 m²

Sectie A nr. 1038 a

 

 

 

 

 

 

147,22 euro

 

Inneming 19/26:

 

Eigenaar:  Bertha De Leeuw, Pamelstraat 70/72 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 56 m²

Sectie A nr. 1037

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 63 m²

Sectie A nr. 557 a

 

Pachter:

 

Annette Langendries, Hemelrijk 218 te 9402 Meerbeke

Sectie A nr. 557 a en sectie A nr. 1037, oppervlakte 118 m²

 

 

 

 

 

 

191,73 euro

 

 

212,27 euro

 

 

 

59 euro

 

Inneming 20:

 

Eigenaar: OCMW Ninove, Burchtstraat 50 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 58 m²

Sectie A nr. 1036

 

Pachter:

 

Annette Langendries, Hemelrijk 218 te 9400 Meerbeke

Sectie A nr. 1036

 

 

 

 

 

 

198,58 euro

 

 

 

 

29 euro

 

Inneming 21:

 

Eigenaar:  Anny Pletinckx, Stebbingen 9 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 134 m²

Sectie A nr. 1035

 

 

 

 

 

 

458,78 euro

 

Inneming 25:

 

Eigenaar:  DxV Invest, Nieuwenhovestraat 2 te 9506 Nieuwenhove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 330 m²

Sectie A nr. 564 m

 

 

 

 

 

 

20.713,80 euro

 

Inneming 29:

 

Eigenaar: Jean-Paul Pauwels, Neuringen 103 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 94 m²

Sectie A nr. 557 d

 

 

 

 

 

 

321,83 euro

 

Inneming 32:

 

Eigenaar: Yvonne De Schrijver, Stebbingen 5 te 9400 Denderwindeke

                Annie Goossens, Alois De Beulelaan 28 te 9420 Zele

                Marc Goossens, Bosstraat 19 te 9830 Sint-Martens-Latem

                Godelieve Goossens, Kouterstraat 5 te 1670 Pepingen

                Marleen Goossens, Heirebaan 406 te 9400 Ninove

                Christa Goossens, Borrewal 1 te 1730 Asse

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 186 m²

Sectie A nr. 1187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

463,14 euro

 

Inneming 33:

 

Eigenaar:  André en Anny Pletinckx, Stebbingen 9 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 123 m²

Sectie A nr. 1185

 

Pachter:

 

Gunther Mackens, Stebbingen 4 te 9400 Denderwindeke

Sectie A nr. 1185, oppervlakte: 123 m²

 

 

 

 

 

 

344,55 euro

 

 

 

 

61,50 euro

 

Inneming 39-40:

 

Eigenaar:  Monique De Sadelaer, Rendestede 14 te 9400 Denderwindeke

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 3 m²

Sectie A nrs. 1085 d2 en 1087 f

 

 

 

 

 

 

616,28 euro

 

Inneming 41:

 

Eigenaar:  Cindy Cooreman, Rendestede 14 A te 9400 Denderwindeke

                 Chris Daem, Rendestede 14 A te 9400 Denderwindeke

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 3 m²

Sectie A nr. 1085 g

 

 

 

 

 

 

 

616,28 euro

 

Inneming 42:

 

Eigenaar: Alain en Frieda Boeykens – De Smet, Rendestede 16 te 9400 Denderwindeke

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 5 m²

Sectie A nr. 1085 h

 

 

 

 

 

 

 

1.027,13 euro

 

Inneming 49-51:

 

Eigenaar:  Fernand Van Oudenhove, Polderbaan 40 – bus 3 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 25 m²

Sectie A nr. 1164 h, 1116a en 1116 z

 

 

 

 

 

 

1.285,77 euro

 

Inneming 52:

 

Eigenaar: Eric en Hilde Berckmans-De Neef, Rendestede 20 a te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 8 m²

Sectie A nr. 1115 h

 

 

 

 

 

 

1.643,40 euro

 

Inneming 53:

 

Eigenaar: Willy en Annie Janssens-De Leener, Rendestede 20 b te 9400 Denderwindeke

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 4 m²

Sectie A nr. 115 m

 

 

 

 

 

 

 

821,70 euro

Inneming 54,01:

 

Eigenaar: Hilde en Wim Bouvaert, Krepelstraat 150 te 9400 Ninove

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 54 m²

Sectie A nr. 1148 a

 

Pachter:

 

Jan Bruyland, Rendestede 100 te 9400 Denderwindeke

Sectie A nr. 1148 a, oppervlakte: 54 m²

 

 

 

 

151,27 euro

 

 

 

 

27 euro

 

Inneming 54,02:

 

Eigenaars: Eddy en Luc Malfroid, Rendestede 17 te 9400 Denderwindeke

                  Annie Malfroid, Tuitenbergstraat 61 A te 1750 Lennik

                  Johnny Malfroid, Roslaer 58 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 24 m²

Sectie A nr. 1117 a

 

Pachter:

 

Jan Bruyland, Rendestede 100 te 9400 Ninove

Sectie A nr. 1117 a

 

 

 

 

 

 

 

 

67,23 euro

 

 

 

 

12 euro

 

Inneming 43/44:

 

Eigenaar: Jan en Katrien Goddeau-Steenhaut, Rendestede 18 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 43 m²

Sectie A nr. 1109 c en 1107 a

 

 

 

 

 

 

 

2.551,94 euro

 

Inneming 006:

 

Eigenaar: Cyriel en Myriam Van Ongeval - De Dyn, Rendestede 7 te 9400 Denderwindeke

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 126 m²

Sectie A nr. 1208 a

 

 

 

 

 

 

 

352,96 euro

 

Inneming 012/30-31:

 

Eigenaar: mevrouw Elza De Leeuw, Stebbingen 6 te 9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 496 m²

Sectie A nrs. 1191 k, 557 c, 1172 c en 1173 e

 

Pachter:

 

Mevrouw Annette Langendries, Hemelrijk 218 9402 Meerbeke

Sectie A 1191k, 1172 c en 1173 e

 

 

 

 

 

 

7.347,61 euro

 

 

 

 

248 euro

 

Totalen:

 

Vergoedingen eigenaars:

 

 

Vergoedingen pachters:

 

 

 

 

 

64.975,45 euro

 

 

851,50 euro