GR20111229: korte agenda

I. POLITIEZAKEN

Politie
1.       Politiezone Ninove - Politiebegroting 2012 - Gewone en buitengewone dienst - Goedkeuring.

II. GEMEENTEZAKEN

Ontvangerij
2.       Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove - Goedkeuring budget 2012.
3.       Intergemeentelijke vereniging wo-ni-de - Goedkeuring begroting 2012.
4.       Stadsbudget 2012 - Gewone en buitengewone dienst - Goedkeuring.