GR20111215 punt 23.1: Interpellatie van raadslid Wim Wachtelaer over het afschaffen van overweg 66 Windmolenstraat te Appelterre

Volgende motivering wordt door de heer Wim Wachtelaer in zijn interpellatie vermeld :

 

"Het schepencollege besprak in zitting van 13 september 2011 de brief van 2 mei 2011 en het e-mailbericht van dinsdag 21 juni 2011 van Tuc Rail over de afschaffing van de spoorwegovergang 66 in de Windmolenstraat te Appelterre ingevolge het koninklijk besluit van 29 april 2001.

In dit KB wordt duidelijk vermeld dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen gemachtigd is tot de afschaffing van overweg nr. 66 op de lijn 90 Denderleeuw-Geraardsbergen te Ninove mits de aanleg van een langsweg naar overweg nr. 65 en dat bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op het plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5.

Ter compensatie van deze afschaffing heeft de stad Ninove aan Tuc Rail Nv een voorstel gedaan om tegemoet te komen in de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad vanaf de Windmolenstraat te Appelterre evenwijdig met de spoorweg tot aan de Spoorwegstraat.

De sp.a-groen! fractie juicht het idee om een veilige fietsverbinding te realiseren tussen Ninove en Appelterre enorm toe. Momenteel is er voor schoolgaande jeugd of mensen die willen winkelen in het stadscentrum geen veilige verbinding tussen het stadscentrum en Appelterre-Eichem. Het voorgestelde fietspad betekent een stap in de goede richting, MAAR zonder een veilige verbinding tussen de oude Eichembaan en het stadscentrum schiet dit fietspad naast de spoorweg naast zijn doel.

sp.a groen! pleit dan ook voor een koppeling tussen dit dossier en de realisatie van een veilige fietsverbinding tussen de Oude Eichembaan en het stadscentrum, bv door de realisatie van een onderdoorgang onder de spoorwegbrug over de Elisabethlaan. 

Vandaag kom je als fietser komende uit de Oude Eichembaan midden in het kruispunt Den Dollar terecht. Je kan de twee dossiers niet los van elkaar zien om een echt veilige verbinding te krijgen tussen Appelterre-Eichem en het centrum van Ninove.

 

Graag had ik een antwoord op volgende vragen:

 

1. Waarom heeft het meer dan 10 jaar geduurd vooraleer dit Koninklijk Besluit wordt uitgevoerd?

 

2. Hoe zal de inname van de aangewezen percelen worden gerealiseerd ?

 

3. Wat was het officiële antwoord van TUC Rail op het voorstel van de Stad Ninove ?

 

4. Zijn er reeds concrete plannen voor de realisatie van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad vanaf de Windmolenstraat te Appelterre evenwijdig met de spoorweg tot aan de Spoorwegstraat.

Zo ja, wat is het stadsaandeel in deze realisatie en op welke termijn wordt dit uitgevoerd ?

 

5. Wordt op dit vrijliggend dubbelrichtingsfietspad ook voorzien in de nodige openbare verlichting ?

 

6. Wat gebeurt er met de huidige wegenis in de Windmolenstraat vanaf de spoorweg richting Wilderstraat ?

 

7. Gaat men gelijktijdig met de realisatie van een dubbelrichting fietspad tussen de Windmolenstraat en Spoorwegstraat ook een veilige verbinding tussen de Oude Eichembaan en het stadscentrum realiseren?"