GR20111215 punt 23: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de heer burgemeester en aan de schepen van middenstand over de rol van nachtwinkels in onze stad in het algemeen, en tijdens carnaval in het bijzonder - voorstel om een uitdoofscenario te

 

 

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld :

 

"De laatste jaren vestigen zich er steeds meer nachtwinkels in onze stad. Met de beste wil van de wereld zie ik nog steeds niet de commerciële meerwaarde van dergelijke zaken in onze stad. De meeste nachtwinkels beperken zich tot de verkoop van drank en sigaretten.

 

In de binnenstad zijn er meerdere nachtwinkels gevestigd wat leidt tot nachtlawaai en overlast. Ook stelde ik al meermalen vast dat er zonder problemen sigaretten en drank verkocht wordt aan minderjarigen, hetgeen strijdig is met de wet. Dit is vooral problematisch tijdens de carnavalsperiode.

 

Mijn vraag is dan ook wat de visie is van het stadbestuur mbt deze nachtwinkels? Wat is hun meerwaarde in onze handelscentrum?

 

Mijn voorstel is dan ook om maatregelen te treffen waardoor er in de praktijk een uitdoofscenario wordt ingevoerd mbt de vestiging van nachtwinkels in de binnenstad.  Bovendien stel ik voor om de nachtwinkels te sluiten voor de duur van carnaval wanneer er ook maar de minste inbreuk wordt vastgesteld (verkoop van drank in glazen of flessen, verkoop aan minderjarigen,..)"