GR20111215 punt 22: Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de heer burgemeester over een eventuele fusie van onze politiezone met deze van Haaltert-Denderleeuw

 

 

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld :

 

"In het verleden werd de fusie van onze politiezone met deze van Haaltert-Denderleeuw onderzocht door onze korpschef. Het resultaat van dit onderzoek was negatief.

 

Volgens mijn bronnen zou er nu vanuit politieke hoek overleg zijn om deze fusie toch door te voeren? 

 

Wat is de stand van zaken? Wat is het  standpunt van het Schepencollege?"