GR20111215 punt 16: Kerkfabrieken - Akteneming budget 2012

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabrieken van Sint Gertrudis Appelterre-Eichem, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, Sint Amandus Nederhasselt, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Antonius van Padua Outer – Lebeke, Sint Amandus Outer, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008–2013 van de kerkfabrieken Sint Pieter Meerbeke, Sint Margriet Neigem en OLV Opdracht Okegem;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre-Eichem, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, OLV Hemelvaart Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Antonius van Padua Outer – Lebeke, Sint Kristoffel Pollare en Sint Theresia Ninove;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2010 houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabrieken Sint Petrus Meerbeke en OLV Hemelvaart Ninove;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 september 2010 houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008–2013 van de kerkfabriek Sint Petrus Denderwindeke en Sint Pietersbanden Voorde;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2010 houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008–2013 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13 januari 2011 houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008–2013 van de kerkfabriek Sint Amandus Aspelare;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 september 2011 houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Petrus Denderwindeke,  Sint Petrus Meerbeke, Sint Margriet Neigem en OLV Opdracht Okegem ;

 

Overwegende dat de voorstellen van het budget 2012 van alle kerkfabrieken worden samengebracht bij het centraal kerkbestuur die het op haar beurt samen met het advies van het bisdom Gent overmaakt aan het gemeentebestuur;

 

Gelet op het gunstig advies inzake het budget 2012 van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst van 2 augustus 2011 voor de Protestantse Kerk Denderleeuw;

 

Gelet op de vergadering van 5 september 2011 tussen de stad Ninove en het centraal kerkbestuur over het ontwerp van de budgetten 2012;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Denderleeuw van 22 september 2011 houdende goedkeuring van het budget 2012 van de Protestantse Kerk Denderleeuw;

 

Gelet op het gunstig advies van 24 oktober 2011 van het bisdom Gent inzake de budgetten 2012 voor de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre-Eichem, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Pieter Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer,  Sint Antonius van Padua Outer – Lebeke, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde;

 

Overwegende dat wanneer het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van het budget;

 

Overwegende dat dit het geval is voor de kerkfabrieken van Sint Gertrudis Appelterre-Eichem, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Pieter Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer,  Sint Antonius van Padua Outer – Lebeke, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Gertrudis Appelterre-Eichem de exploitatietoelage € 19.477,45 en de investeringstoelage € 508.416,07 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Amandus Aspelare de exploitatietoelage     € 15.022,00 en de investeringstoelage € 8.000,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Pieter Denderwindeke de exploitatietoelage € 0,00 en de investeringstoelage € 10.000,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van OLV Lichtmis Lieferinge de exploitatietoelage € 6.499,50 en de investeringstoelage € 127.610,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Pieter Meerbeke de exploitatietoelage € 23.521,18 en de investeringstoelage € 212.000,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Amandus Nederhasselt de exploitatietoelage € 18.315,46 en de investeringstoelage € 54.840,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Margriet Neigem de exploitatietoelage € 12.723,30 en de investeringstoelage € 261.435,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van OLV Hemelvaart  de exploitatietoelage € 85.841,45 en de investeringstoelage € 468.744,62 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Theresia Ninove de exploitatietoelage € 24.402,00 en de investeringstoelage € 0,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van OLV Opdracht Okegem de exploitatietoelage € 36.323,48 en de investeringstoelage € 306.925,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Amandus Outer de exploitatietoelage € 22.979,00 en de investeringstoelage € 40.443,14 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Antonius van Padua Outer-Lebeke de exploitatietoelage € 6.207,12 (zijnde 2/3 van € 9.310,21) en de investeringstoelage € 2.200,00 (zijnde 2/3 van € 3.300) bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Kristoffel Pollare de exploitatietoelage € 23.129,00 en de investeringstoelage € 0,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde de exploitatietoelage  € 10.222,35 en de investeringstoelage € 58.000,00 bedraagt;

 

Overwegende dat de gemeente Denderleeuw het budget 2012 van de Protestantse kerk Denderleeuw heeft goedgekeurd en dat de exploitatietoelage € 10.020,04 en de investeringstoelage € 0,00 bedraagt;

 

Overwegende het aandeel van de stad Ninove voor de Protestantse Kerk Denderleeuw in  de exploitatietoelage € 1.002,00 (zijnde 10% van € 10.020,04) en in de investeringstoelage € 0,00 bedraagt;

 

Overwegende dat de storting van de exploitatietoelage voor de kerkfabrieken zal gebeuren voor 50 % in de loop van het eerste kwartaal en voor 50 % in de loop van het derde kwartaal van het dienstjaar;

 

Overwegende dat de uitbetaling van de investeringstoelage zal gebeuren op voorlegging van de facturen;

 

 

BESLUIT :

 

1. Van het budget 2012 van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre-Eichem, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Pieter Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer,  Sint Antonius van Padua Outer – Lebeke, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde wordt zonder meer akte genomen.

 

2. Van de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2011 van de gemeente Denderleeuw over de goedkeuring van het budget 201 van de Protestante Kerk Denderleeuw wordt kennis genomen.

 

3. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur aan de desbetreffende kerkfabriek en aan de gemeente Haaltert.