GR20111215 punt 12: Stedelijk sportcentrum - Kandidaatstelling Belgisch kampioenschap elite dames + heren 2017 in samenwerking met wielerclub Denderclub - Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 november 2011

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 08 november '11 waarin principieel akkoord gegaan werd met de kandidatuurstelling, in samenwerking met wielerclub Denderclub Ninove, voor de organisatie van het Belgisch kampioenschap elite dames + heren in 2017;

 

Gelet op de ondertekening van de officiële kandidaatstelling door burgemeester Michel Casteur en stadssecretaris Arnold Blockerije op dinsdag 22 november 2011;

 

Overwegende dat de KBWB vraagt om het insteekbedrag van 80.000,00 EUR exclusief BTW, vermeld op de officiële kandidaatstelling, bij besluit te bevestigen;

 

Overwegende dat het Belgisch kampioenschap pas in 2017 georganiseerd wordt en dus legislatuuroverschrijdend is;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De raad neemt kennis van de kandidaatstelling voor het Belgische kampioenschap elite dames + heren 2017 en bevestigt het insteekbedrag van 80.000,00 EUR exclusief BTW.